Home > Linh tinh > Rời Hoa Sen

Rời Hoa Sen

September 15th, 2007 Leave a comment Go to comments

Thế là nghỉ ở Hoa Sen….2 năm ở đó, ngẫm lại thấy nhanh thật. Hai năm nữa mình sẽ làm được gì???

Thành công hơn hay sẽ thất bại? Ai biết trước được tương lai nhỉ? :D

Hai năm nữa sẽ có câu trả lời :|

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

:D :) :smile: :( :sad: :o :eek: 8O :? 8) 8-O :???: :x :mad: :P :razz: :cry: :evil: :twisted: ^_^ :wink: :grin: :shock: :?: :idea: :arrow: :| :neutral: :mrgreen: :oi: